Magnetoteràpia

Processos reumàtics, Artropaties inflamatòries, Reumatismes periarticulars, Trastorns de l’ossificació, Traumatologia, medicina esportiva.

Magnetoteràpia

La magnetoteràpia és una tècnica terapèutica que porta aplicant-se des de l’antiguitat fins als nostres dies. Actua en l’àmbit cel·lular recuperant el potencial de membrana.

COM FUNCIONA

La membrana cel·lular oscil·la a una tensió entre -70 i -100 mV. Quan hi ha una disfunció, la tensió de la cèl·lula disminueix, trencant-se l’equilibri iònic entre el mitjà intracel·lular i l’extracel·lular. En ocórrer això, la cèl·lula és incapaç de respirar i alimentar-se correctament. En aplicar un camp magnètic polsant provoquem una inducció en la membrana cel·lular, recuperant amb això la seva tensió normal de treball i l’equilibri iònic.
Com en l’organisme existeixen diverses grandàries de cèl·lules, cadascuna oscil·larà a una tensió i freqüència determinades, en funció de la seva grandària. A causa d’això, com més freqüències siguem capaces d’aplicar simultàniament, més resposta cel·lular s’obtindrà.

L’equip BIOTESLA 3000 és l’idoni per a aplicacions terapèutiques corporals amb camps magnètics polsants. Fàcil maneig de l’aparell, ideal per a aplicacions corporals. Desplaçament manual del solenoide. La llitera està fabricada totalment en fusta per evitar distorsions del camp magnètic.
Freqüència de treball d’aplicació simultanieja des de 50 Hz fins a 15.000 Hz. Amb la possibilitat de commutació automàtica entre dues potències.
Gauss màxims al centre del solenoide: 75.
Tall automàtic de teràpia amb avís acústic en finalitzar.

PRINCIPALS APLICACIONS:

Processos reumàtics, Artropaties inflamatòries, Reumatismes periarticulars, Trastorns de l’ossificació, Traumatologia, medicina esportiva.


Serveis

Fisioterapia

Espai de Fisioterapia a Mataró

Osteopatia

Espai de Osteopatia a Mataró

Psiconutrició

Espai de Psiconutrició a Mataró